TASK 01 ----> Facebook Pages LINK POSTING -See Schedule (S1, S2, S3, S4....)

Mag schedule ng Article galing sa naka-assign na schedule sa kasalukuyang buwan. nasa baba ang mga Facebook Pages na pag-iiskedyulan…

FB Pages & Accounts to Post

BRW  NO.     Jul 2019 Aug 2019 Sep 2019
Oct 2019 Nov 2019 Dec 2019
CHR 1. Pinoy Eplans Creator Studio 278 279 282 283  286  
  2. Pinoy House Plans Creator Studio 218 219 220 220  221  
  3. House Design Album Creator Studio 127 131 139 145 152  
  4. Pinoy Dream Home Source Creator Studio 11 11 12 12 13  
                   
MOZ 5. Cool House Concepts Creator Studio 93 116 211 213  215  
  6. Ulric Home Creator Studio 213  215 215 216  217  
  7. House Dezigns Creator Studio 3 16 16 16 16  
  8. House Design Portal Creator Studio 3 10 11 11 11  
                   
TOR 9. House And Decors Creator Studio 228  229 228 228  228  
  10. House And Interiors Creator Studio 9 9 10 74 74  
  11. House And Designs Creator Studio 25 26 24 24 25  
  12. House And Homes Creator Studio 10 10 10 10  
                   
MAX 13. Pinoy House Designs Creator Studio 237  238 243 246  252  
  14. Modern House Concepts Creator Studio 103 105 107 108 154  
  15. Amazing House Concepts Creator Studio 5 13 13 13 13  
  16. Home Design Portal Creator Studio 2 10 10 10 11  
                   
VIV 17. Lovely House Designs Creator Studio 23 24 25 26  
  18. House Design Concepts Creator Studio 1 2 3 3  
  19. House & Gardens Creator Studio  
  20. Your Houz Creator Studio  

PANOORIN ANG VIDEO:

 

 

  1. Add FOLLOWERS with the below accounts:
   1. Account 1  (Chrome)
    1. Pinterest (Pinoy ePlans) – Add 40 to 50 Followers ( ONCE A DAY only)
    2. Twitter (Pinoy ePlans) – Add 10 to 20 Followers ( ONCE A DAY only)
   2. Account 2 (Firefox)
    1. Pinterest (Pinoy House Plans) – Add 40 to 50 Followers (ONCE A DAY only)
   3. Account 3 (Torch)
    1. Pinterest (House Concepts) – Add 40 to 50 Followers (ONCE A DAY only)
    2. Twitter (Sheryl Tabili) – Add 10 to 20 Followers (ONCE A DAY only)
    3. Tumblr (Sheryl Tabili)
    4. Digg (Cool House Concepts)
    5. Mix (Cool House Concepts)
   4. Account 4 (Maxthon)
    1. Pinterest (Pinoy House Designs) – Add 40 to 50 Followers (ONCE A DAY only)
    2. Twitter (Pinoy House Designs) – Add 10 to 20 Followers (ONCE A DAY only)
    3. Tumblr (House Design Collection)
   5. Account 5 (Vivaldi)
    1. Pinterest (Amazing House Concepts) – Add 40 to 50 Followers (ONCE A DAY only)
   6. Account 6 (Opera)
    1. Pinterest (Ulrichome) – Add 40 to 50 Followers (ONCE A DAY only)
 1.  
TASK 02 ----> Facebook Pages IMAGE POSTING
BRW  NO.     TIME 1 TIME 2 TIME 3
TIME 4
 OPERA 1. House Dezigns Creator Studio 04:00 AM 10:00 AM 04:00 PM 10:00 PM
  2. House Design Portal Creator Studio 04:00 AM 10:00 AM 04:00 PM 10:00 PM
  3. House And Interiors Creator Studio 04:00 AM 10:00 AM 04:00 PM 10:00 PM
  4. House And Designs Creator Studio 04:00 AM 10:00 AM 04:00 PM 10:00 PM
  5. House And Homes Creator Studio 04:00 AM 10:00 AM 04:00 PM 10:00 PM
  6. Home Design Portal Creator Studio 04:00 AM 10:00 AM 04:00 PM 10:00 PM
  7. Lovely House Designs Creator Studio 04:00 AM 10:00 AM 04:00 PM 10:00 PM
  8. House Design Concepts Creator Studio 04:00 AM 10:00 AM 04:00 PM 10:00 PM
  9. House & Gardens Creator Studio 04:00 AM 10:00 AM 04:00 PM 10:00 PM
  10. Your Houz Creator Studio 04:00 AM 10:00 AM 04:00 PM 10:00 PM

PANOORIN ANG VIDEO:

 

TASK 03 ----> Pinterest Pages LINK POSTING -See Schedule (S1, S2, S3, S4....)

Mag schedule ng Article galing sa naka-assign na schedule sa kasalukuyang buwan. nasa baba ang mga PINTEREST Pages na pag-iiskedyulan…

 1. Account 1  (Chrome) Pinterest (Pinoy ePlans) **make sure to log-in first.
 2. Account 2 (Firefox) Pinterest (Pinoy House Plans) **make sure to log-in first.
 3. Account 3 (Torch) Pinterest (Cool House Concepts) **make sure to log-in first.
 4. Account 4 (Maxthon) Pinterest (Pinoy House Designs) **make sure to log-in first.
 5. Account 5 (Opera) Pinterest (Amazing House Concepts) **make sure to log-in first.
 6. Account 6 (Opera GX) Pinterest (House and Decors) **make sure to log-in first.
 7. Account 7 (Vivaldi) Pinterest (Housenteriors) **make sure to log-in first.
 8. Account 8 (Brave) Pinterest (Ulrichome) **make sure to log-in first.

PANOORIN ANG VIDEO:

 

 

Schedule a Link or Article Post from houseanddecors.com (HAD) @ 6:00 AM tomorrow [RUH 11:00 AM] to Facebook Pages below: (5 to 10 minutes work)

   1. Account 1  (Chrome)
    1. Pinoy Eplans
    2. Pinoy House Plans
    3. House Designs Album
   2. Account 2 (Firefox)
    1. Cool House Concepts
    2. Ulrichome
    3. House Designz
   3. Account 3 (Torch)
    1. House And Decors
    2. House And Designs
    3. House and Interiors
   4. Account 4 (Maxthon)
    1. Pinoy House Designs
    2. Pinoy Dream Home Source
    3. Amazing House Concepts
    4. Home Design Portal
  1. From No.1, Post the same link or Article Post to PINTEREST, TWITTER, TUMBLR, DIGG & MIX; with the below accounts:
   1. Account 1  (Chrome)
    1. Pinterest (Pinoy ePlans) **make sure to log-in first.
    2. Twitter (Pinoy ePlans) **make sure to log-in first.
   2. Account 2 (Firefox)
    1. Pinterest (Pinoy House Plans) **make sure to log-in first.
   3. Account 3 (Torch)
    1. Pinterest (House Concepts) **make sure to log-in first.
    2. Twitter (Sheryl Tabili) **make sure to log-in first.
    3. Tumblr (Sheryl Tabili)
    4. Digg (Cool House Concepts)
    5. Mix (Cool House Concepts)
   4. Account 4 (Maxthon)
    1. Pinterest (Pinoy House Designs) **make sure to log-in first.
    2. Twitter (Pinoy House Designs) **make sure to log-in first.
    3. Tumblr (House Design Collection)
   5. Account 5 (Vivaldi)
    1. Pinterest (Amazing House Concepts) **make sure to log-in first.
   6. Account 6 (Opera)
    1. Pinterest (Ulrichome) **make sure to log-in first.
10:00 AM - 11:00 AM
   1. Schedule a Image Post ,Video Post or Share Post @ 4:00 AM tomorrow to Facebook Pages below: (5 to 10 minutes work)
    1.  
11:00 AM - 12:00 PM ----> Link or Article Post from ulrichome.com (UH) @ 12:00 PM tomorrow (RUH 5:00 PM)
  1. Schedule a Link or Article Post from ulrichome.com (UH) @ 12:00 PM tomorrow [RUH 5:00 PM] to Facebook Pages below: (5 to 10 minutes work)
   1. Account 1  (Chrome)
    1. Pinoy Eplans
    2. Pinoy House Plans
    3. House Designs Album
   2. Account 2 (Firefox)
    1. Cool House Concepts
    2. Ulrichome
    3. Your Houz
   3. Account 3 (Torch)
    1. House And Decors
    2. House And Designs
    3. House and Gardens
   4. Account 4 (Maxthon)
    1. Pinoy House Designs
    2. Pinoy Dream Home Source
    3. Amazing House Concepts
    4. Modern House Concepts
  2. From No.1, Post the same link or Article Post to PINTEREST, TWITTER, TUMBLR, DIGG & MIX; with the below accounts:
   1. Account 1  (Chrome)
    1. Pinterest (Pinoy ePlans) **make sure to log-in first.
    2. Twitter (Pinoy ePlans) **make sure to log-in first.
   2. Account 2 (Firefox)
    1. Pinterest (Pinoy House Plans) **make sure to log-in first.
   3. Account 3 (Torch)
    1. Pinterest (House Concepts) **make sure to log-in first.
    2. Twitter (Sheryl Tabili) **make sure to log-in first.
    3. Tumblr (Sheryl Tabili)
    4. Digg (Cool House Concepts)
    5. Mix (Cool House Concepts)
   4. Account 4 (Maxthon)
    1. Pinterest (Pinoy House Designs) **make sure to log-in first.
    2. Twitter (Pinoy House Designs) **make sure to log-in first.
    3. Tumblr (House Design Collection)
   5. Account 5 (Vivaldi)
    1. Pinterest (Amazing House Concepts) **make sure to log-in first.
   6. Account 6 (Opera)
    1. Pinterest (Ulrichome) **make sure to log-in first.
12:00 PM - 01:00 PM ( LUNCH BREAK )
LUNCH BREAK
01:00 PM - 02:00 PM ----> Link or Article Post from houseanddecors.com (HAD) @ 6:00 PM tomorrow (RUH 11:00 PM)
  1. Schedule a Link or Article Post from houseanddecors.com (HAD) @ 6:00 PM tomorrow [RUH 11:00 PM] to Facebook Pages below: (5 to 10 minutes work)
   1. Account 1  (Chrome)
    1. Pinoy Eplans
    2. Pinoy House Plans
    3. House Designs Album
   2. Account 2 (Firefox)
    1. Cool House Concepts
    2. Ulrichome
    3. Lovely House Designs
   3. Account 3 (Torch)
    1. House And Decors
    2. House And Designs
    3. House And Homes
   4. Account 4 (Maxthon)
    1. Pinoy House Designs
    2. Pinoy Dream Home Source
    3. Amazing House Concepts
    4. Home Design Portal
  2. From No.1, Post the same link or Article Post to PINTEREST, TWITTER, TUMBLR, DIGG & MIX; with the below accounts:
   1. Account 1  (Chrome)
    1. Pinterest (Pinoy ePlans) **make sure to log-in first.
    2. Twitter (Pinoy ePlans) **make sure to log-in first.
   2. Account 2 (Firefox)
    1. Pinterest (Pinoy House Plans) **make sure to log-in first.
   3. Account 3 (Torch)
    1. Pinterest (House Concepts) **make sure to log-in first.
    2. Twitter (Sheryl Tabili) **make sure to log-in first.
    3. Tumblr (Sheryl Tabili)
    4. Digg (Cool House Concepts)
    5. Mix (Cool House Concepts)
   4. Account 4 (Maxthon)
    1. Pinterest (Pinoy House Designs) **make sure to log-in first.
    2. Twitter (Pinoy House Designs) **make sure to log-in first.
    3. Tumblr (House Design Collection)
   5. Account 5 (Vivaldi)
    1. Pinterest (Amazing House Concepts) **make sure to log-in first.
   6. Account 6 (Opera)
    1. Pinterest (Ulrichome) **make sure to log-in first.
02:00 PM - 03:00 PM
   1. Schedule a Image Post ,Video Post or Share Post @ 4:00 AM tomorrow to Facebook Pages below: (5 to 10 minutes work)
    1.  
03:00 PM - 04:00 PM
   1. Schedule a Image Post ,Video Post or Share Post @ 4:00 AM tomorrow to Facebook Pages below: (5 to 10 minutes work)
    1.  
Social Media Management & Resources

Websites & Assigned Facebook Pages to Share/Post Articles: (as of 20-Jun-19)

 1. CLUSTER 1 (Pinoy Eplans & Pinoy House Plans) FB Account: Randolf(Chrome)/Juls(Opera)

  1. Websites:
   1. Pinoy Eplans
   2. Pinoy House Plans
  2. Facebook Pages to Post:
   1. Pinoy Eplans – 275K likes
   2. Pinoy House Plans – 216K likes
   3. House Designs Album – 115K likes
   4. Pinoy Dream Home Source – 10K likes
   5. Amazing House Concepts – 5K likes
   6. Home Design Portal – 2K likes
 2. CLUSTER 2 (Cool House Concepts & Ulrichome) FB Account: Randy(Firefox)/Dolf(Vivaldi)

  1. Websites:
   1. Cool House Concepts
   2. Ulrichome
  2. Facebook Pages to Post:
   1. Cool House Concepts – 90K likes
   2. Ulrichome – 208K likes
   3. House Design Portal – 3K likes
   4. House Dezigns – 3K likes
   5. Your houz – 0K likes
   6. Lovely House Designs – 0K likes
 3. CLUSTER 3 (House And Decors) FB Account: Sheryl(Torch)/Leth(Mathon)

  1. Websites:
   1. House And Decors
   2. Future Site
  2. Facebook Pages to Post:
   1. House And Decors – 228K likes
   2. House And Designs – 25K likes
   3. House Design Concepts – 0K likes
   4. House And Interiors – 0K likes
   5. House N Gardens – 0K likes
   6. House And Homes – 0K likes
 4. CLUSTER 4 (Pinoy House Designs) FB Account: Leth(Mathon)

  1. Websites:
   1. Pinoy House Designs
   2. Future Site
  2. Facebook Pages to Post:
   1. Pinoy House Designs – 229K likes
   2. Pinoy Dream Home Source – 10K likes
   3. Amazing House Concepts – 5K likes
   4. Modern House Concepts – 102K likes
   5. Future FB Page – K likes
   6. Future FB Page – K likes
   7. Future FB Page – K likes
   8. Future FB Page – K likes

Facebook Groups to Share Posts:

 1. Home Design Ideas (Home Plan Post) – 320k members
 2. Home Design Ideas (Free Plan Post) – 103k members
 3. My Dream Home – 51k members
 4. Building Elevation Designs – 241k members
 5. Kerala Home Design – 304k members
 6. Interior Designer – Architects, Contractors & Suppliers of the Philippines – 64k members
 7. Malik King – 694k members
 8. Engineering Discoveries – k members
 9. Home Designs & Interiors Group – 41k members

Facebook Pages for Image Posting:

 1. Home Design Portal – 1K likes
 2. House Design Portal – 3K likes
 3. House Dezigns – 3K likes
 4. Your houz – 0K likes
 5. Lovely House Designs – 0K likes
 6. House Design Concepts – 0K likes
 7. House And Interiors – 0K likes
 8. House And Designs – 25K likes
 9. House N Gardens – 0K likes
 10. House And Homes – 0K likes

CHC, UH,HAD SCHEDULE: Posting Schedule: (Pinas Time)

  1. 12:00 AM (RUH 5:00 AM) – CHC
  2. 6:00 AM (RUH 11:00 AM) – HAD
  3. 12:00 PM (RUH 5:00 PM) – UH
  4. 6:00 PM (RUH 11:00 PM) – HAD

Pages to post in….

  1. Pinoy Eplans – 268K likes
  2. Pinoy House Plans – 213K likes
  3. Pinoy House Designs – 218K likes
  4. Cool House Concepts – 60K likes
  5. Ulrichome – 203K likes
  6. House And Decors – 1K likes
Pinterest Followers
BORWSER WEBSITE SCHEDULE WHO TO FOLLOW  FOLLOWERS
Chrome PEP Monday https://www.pinterest.ph/TerranceRBall/_followers/             31,592
    Tuesday https://www.pinterest.ph/tnylvng/_followers/           154,836
    Wednesday https://www.pinterest.ph/coolhouseplans/_followers/             21,941
    Thursday https://www.pinterest.ph/sophoat/_followers/             26,023
    Friday https://www.pinterest.ph/hausbaudirekt/_followers/             37,180
    Saturday https://www.pinterest.ph/itinyhousescom/_followers/             53,325
    Sunday https://www.pinterest.ph/nonagonstyle/_followers/           4,788
         
Mozilla PHP Monday https://www.pinterest.ph/houseplansllc/_followers/           139,506
    Tuesday https://www.pinterest.com/nighslee/_followers/              3,584
    Wednesday https://www.pinterest.com/viraldecor/_followers/              7,529
    Thursday https://www.pinterest.ph/Ekaterinauneva/_followers/              5,133
    Friday https://www.pinterest.ph/comofazeremcasa/_followers/           310,878
    Saturday https://www.pinterest.ph/homeepiphany/_followers/             16,621
    Sunday https://www.pinterest.ph/nikiatmsh/_followers/           148,439
         
Torch House Concepts Monday https://www.pinterest.com/houseblueprints/_followers/              7,454
    Tuesday https://www.pinterest.com/kitchenideas/_followers/             50,963
    Wednesday https://www.pinterest.com/decoholic/_followers/           274,162
    Thursday https://www.pinterest.ph/archdesigns/_followers/           425,913
    Friday https://www.pinterest.ph/goodsgn/_followers/             80,488
    Saturday https://www.pinterest.ph/insidexteriorcom/_followers/              2,290
    Sunday https://www.pinterest.ph/DIYHomedecorz/_followers/  
         
Maxthon Leth Monday https://www.pinterest.ph/robinsonresiden/_followers/             17,375
    Tuesday https://www.pinterest.ph/familyhomeplans/_followers/           103,575
    Wednesday https://www.pinterest.ph/homedesigning/_followers/           379,623
    Thursday https://www.pinterest.ph/concepthomes/_followers/           340,226
    Friday https://www.pinterest.ph/googodecor/_followers/             29,155
    Saturday https://www.pinterest.ph/onekindesign/_followers/           257,327
    Sunday https://www.pinterest.ph/dwellmedia/_followers/           379,179
         
Vivaldi Amazing House Concepts Monday https://www.pinterest.com/concepthomes/_followers/           340,590
    Tuesday https://www.pinterest.ph/tepsamphoas/_followers/             13,768
    Wednesday https://www.pinterest.ph/gurudecor/_followers/             65,096
    Thursday https://www.pinterest.com/dessinsdrummond/_followers/             15,227
    Friday https://www.pinterest.com/drummondplans/_followers/             37,451
    Saturday https://www.pinterest.com/robinsonresiden/_followers/             17,597
    Sunday https://www.pinterest.com/housebeautiful/_followers/           477,458
         
Opera UH/Juliet Monday https://www.pinterest.com/archdesigns/_followers/           427,783
    Tuesday https://www.pinterest.ph/dreamhomeplans/_followers/             13,573
    Wednesday https://www.pinterest.ph/samphoasdesign/_followers/              6,711
    Thursday https://www.pinterest.ph/pastermedia/_followers/             42,222
    Friday https://www.pinterest.ph/homedepot/_followers/        1,263,802
    Saturday https://www.pinterest.ph/markstewarthome/_followers/              3,479
    Sunday https://www.pinterest.ph/besthouseplans/_followers/             63,395
         
Avant housenteriors Monday https://www.pinterest.com/archiartdesigns/_followers/           491,386
    Tuesday https://www.pinterest.com/tinyhousetalk/_followers/             32,701
    Wednesday https://www.pinterest.com/alanbassic/_followers/             16,449
    Thursday https://www.pinterest.com/kumaraindra/_followers/             18,092
    Friday https://www.pinterest.com/homikiss/_followers/             15,885
    Saturday https://www.pinterest.com/homegardenmagz/_followers/             27,122
    Sunday https://www.pinterest.com/plancollection/_followers/             41,411